Szkoła Promująca Zdrowie„Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ) jest programem realizowanym w Polsce od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Misją programu jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności placówek oświatowych oraz podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć i działań służących promocji zdrowia. Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej już od wielu lat podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. W związku z powyższym, z inicjatywy dyrektora naszej placówki pani Jolanty Banach, Bursa Gdańska z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęła okres przygotowawczy do Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Realizację programu SzPZ koordynuje p. Edyta Kodym – Lewandowska we współpracy z zespołem ds. promocji zdrowia p. Anną Janiszewską i p. Grzegorzem Mianowanym.

Wybrane obszary badawcze na rok szkolny 2017/2018
  1. Relacje pomiędzy wychowankami bursy.
  2. Poziom zadowolenia wychowanków bursy z wyżywienia w stołówce.