VII Turniej Tenisa Stołowegow Bursa i Internatów Województwa

Pomorskiego w Chojnicach

W dniu 15.11.2007 r. wychowankowie z bursy pojechali do Chojnic pod opieką wychowawców by wziąć udział w VII Turnieju Tenisa Stołowego Burs
i Internatów województwa pomorskiego.

I miejsce – Adam Brzeziński

II miejsce – Artur Juziuk