Zamówienia publiczneOGŁOSZENIA


I N O R M A C J A
Termin publikacji: 22.12.2017 r.
INORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin publikacji: 13.12.2017 r.
OGŁOSZENIE

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej jako Pzp.

Przedmiot zamówienia: zakup, dostawa wraz z wniesieniem artykułów mleczarskich i nabiałowych w miejsce wskazane do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz Piramowicza 1 / 2 w Gdańsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakietu zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Specyfikacja SIWZ 1
I N O R M A C J A
Termin publikacji: 6.03.2017 r.
INORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 06.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin publikacji: 20.02.2017 r.
OGŁOSZENIE

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia: zakup, dostawa wraz z wniesieniem artykułów mleczarskich i nabiałowych w miejsce wskazane
do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakietu zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Specyfikacja SIWZ 1

INFORMACJA
W pozycji SIWZ nr 18 - Ser pleśniowy figura camembert/brie/120g - winno być 1800 szt. a nie jak mylnie podano 18000.

Pobierz informację o zmianie treści SIWZ (dodano 22.02.2017 r.) 1
I N O R M A C J A
Termin publikacji: 4.04.2014 r.
INORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Przetarg nieograniczony na sprzedaż, dostawę i wniesienie artykułów spożywczych
Termin realizacji: 07.04.2014 r. do 28.02.2015 r.Termin publikacji: 17.03.2014 r.
OGŁOSZENIE

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie artykułów spożywczych do Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety zawarty jest w załączniku do SIWZ.
Specyfikacja SIWZ 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.Termin publikacji: 14.02.2014 r.
OGŁOSZENIE

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie artykułów spożywczych do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej przy
ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
Specyfikacja SIWZ 1

INFORMACJA

"Anulujemy ogłoszenie z dnia 6.02.2014 r."
dyrektor Jerzy Serkowski
Specyfikacja SIWZ 1
I N O R M A C J A
Termin publikacji: 1.03.2013 r.
INORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r. Termin publikacji: 18.02.2013 r.
OGŁOSZENIE

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie artykułów spożywczych do Bursy Gdańskiej przy
ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

Specyfikacja SIWZ 1
I N O R M A C J A
Termin publikacji: 25.01.2012 r.
I N O R M A C J A
Bursa Gdańska ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80–845 Gdańsk - Zamawiający, unieważnia się przeprowadzone postępowanie – pakiet wędliny na podstawie art. 4 pkt. 8 z uwagi na przekroczone wartości złożonych ofert przekraczających kwotę 14000 Euro.

Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej - poniżej 125 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r. Termin publikacji: 24.01.2012 r.
OGŁOSZENIE
Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie artykułów spożywczych do Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety zawarty jest wzałącznikach do SIWZ.

Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Specyfikacja SIWZ 1
I N O R M A C J A
Termin publikacji: 27.09.2011 r.
I N O R M A C J A
Bursa Gdańska ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80–845 Gdańsk - Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dania 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

unieważnia postępowanie na „Sprzedaż, dostawę i wniesienie ryb i przetworów rybnych do Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

dyrektor Jerzy Serkowski

Przetarg nieograniczony na sprzedaż, dostawę i wniesienie artykułów spożywczych (RYBY)
Termin realizacji: 29.02.2012 r. Termin publikacji: 14.09.2011 r.
OGŁOSZENIE
Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie ryb oraz przetworów rybnych do Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Specyfikacja SIWZ 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej - poniżej 125 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji: 29.02.2012 r. Termin publikacji: 22.08.2011 r.
OGŁOSZENIE
Przedmiot zamówienia: sprzedaż, dostawa i wniesienie artykułów spożywczych do Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 oraz na ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pakiety zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

Specyfikacja SIWZ 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania (dodano 13.09.2011 r.) 1
Przetarg nieograniczony na nabycie na podstawie umowy sprzedaży i dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych
Termin realizacji: 31.12.2010 r. Termin publikacji: 10.12.2009 r.
OGŁOSZENIE
Bursa Gdańska mieszczącą się w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie tel. (58) 301 36 64 ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie na podstawie umowy sprzedaży i dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych

Specyfikacja SIWZ 1
Pobierz informację o zmianie treści SIWZ (dodano 15.12.2009 r.) 2
Pobierz informację o zmianie treści SIWZ (dodano 17.12.2009 r.) 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania (dodano 30.12.2009 r.) 4

Przetarg nieograniczony na nabycie na podstawie umowy sprzedaży i dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych
Termin realizacji: 31.08.2011 r. Termin publikacji: 01.12.2010 r.

OGŁOSZENIE
Bursa Gdańska mieszczącą się w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie tel. (58) 301 36 64 ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie na podstawie umowy sprzedaży i dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych

Specyfikacja SIWZ 1
Pobierz informację o zmianie treści SIWZ (dodano 13.12.2010 r.) 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania (dodano 23.12.2010 r.) 3